نامه ای کوتاه 

نوشتی برای من 

چه موجز نوشتی 

روی برگهای خیس 

دوستت ندارم

/ 1 نظر / 15 بازدید
گلسا

دوستم نداشتی که در من کنون خزانِ زود هنگام است .... گلسا