حرفهای تو

چه ساده

رسوخ می کند

در اعماق طوفانی قلب من

/ 1 نظر / 17 بازدید
وحید53

قلب راتوفان عشق ویران می کند نه سرفه های ناشی از سیگار